Úvod

Výrobné družstvo K-PLAST bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi 17. februára 2000.

Vznik družstva bol reakciou nespokojných zamestnancov a členov výrobného družstva Kveta (ktorého tradícia spracovania plastov siahala do začiatku 60. rokov minulého storočia) na dlhodobo zlú ekonomickú situáciu, nejasné postoje majiteľov družstva k riešeniu vzniknutej situácie; a ich snaha o vytvorenie prosperujúcej spoločnosti, ktorá bude schopná zabezpečiť dlhodobé sociálne istoty svojim členom a zamestnancom. Čas ukázal, že to bola cesta správnym smerom aj keď sme sa na začiatku stretávali s mnohými prekážkami a nepochopením zo strany okolia.

V prvých rokoch existencie došlo k zásadnej zmene v technicko-technologickom vybavení a štruktúre výrobného programu. Prvá morálne a technicky zastaralá technológia bola nahradená vstrekovacími lismi značiek DEMAG a ARBURG. Výrobný program sa zmenil z príležitostnej výroby jednoduchých plastových dielov do oblasti výroby technicky a kvalitatívne náročných plastových dielov.

Dnes je K-PLAST moderná a prosperujúca spoločnosť so stabilným výrobným programom, moderným technickým a technologickým vybavením a so skúseným personálom. Sme pripravení a schopní poskytnúť našim zákazníkom kompletný servis návrh plastových dielov, výrobu, testovanie a údržbu nástrojov a následnú výrobu a kompletizáciu plastových dielov.
K-Plast, v. d.
Školská 36
Nová Baňa 968 01


IČO: 35 785 080

kplast@kplast.sk
http://www.kplast.sk
tel.:

fax.:
00421 45 6857 783
00421 45 6857 784
00421 45 6857 784