Úroveň systému kvality

- zavedený systém managementu riadenia kvality podľa normy ISO 9001 : 2008

Politika kvality

- Neustále zlepšovanie kvality výrobkov a prijímať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie cieľa „nula chýb“.

- Zdokonaľovať systém manažérstva kvality na všetkých úrovniach riadenia prostredníctvom vzdelávania a auditov.

- Poskytnúť zákazníkom istotu, že K- PLAST splní požiadavky zákazníkov v zmysle normy na ISO 9001 : 2008.K-Plast, v. d.
Školská 36
Nová Baňa 968 01


IČO: 35 785 080

kplast@kplast.sk
http://www.kplast.sk
tel.:

fax.:
00421 45 6857 783
00421 45 6857 784
00421 45 6857 784