Ing. Marián Šurka
Projektový manažér

Mobil: 0903 510 341

Mail: surka@kplast.sk

Jazyk: Angličtina

Ing. Bohumil Červenka
Predseda družstva

Mobil: 0903 697 993

Mail: cervenka@kplast.sk

Ing. Jozef Budinský
Vedúci výroby

Mobil: 0910 985 332

Mail: budinsky@kplast.sk

Ing. Jozef Štrba
Vedúci údržby vstrekovacích foriem

Mobil: 0907 257 525

Mail: strba@kplast.sk

Jozef Gaži
Vedúci logistiky

Mobil: 0903 538 227

Mail: gazi@kplast.sk