Maximálna dávka PS (g)
Maximálna výška formy (mm)
Rozmer medzi stĺpmi hxv (mm)
Uzatváracia sila (kN)
– 400
– 575
– 580×580
– 200
Maximálna dávka PS (g)
Maximálna výška formy (mm)
Rozmer medzi stĺpmi hxv (mm)
Uzatváracia sila (kN)
– 205
– 500
– 520×520
– 160
Maximálna dávka PS (g)
Maximálna výška formy (mm)
Rozmer medzi stĺpmi hxv (mm)
Uzatváracia sila (kN)
– 291
– 450
– 475×475
– 125
Maximálna dávka PS (g)
Maximálna výška formy (mm)
Rozmer medzi stĺpmi hxv (mm)
Uzatváracia sila (kN)
– 152
– 450
– 400×400
– 80
Maximálna dávka PS (g)
Maximálna výška formy (mm)
Rozmer medzi stĺpmi hxv (mm)
Uzatváracia sila (kN)
– 152
– 400
– 355×355
– 50